Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

Beth yw BYG?

Cynlluniwyd y Byg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Nid yn unig yw’r wefan yn gyfan gwbl ryngweithiol ac yn annog dawn greadigol a chysylltiad uniongyrchol, ond mae hefyd yn darparu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed gyda gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau, newyddion, gweithgareddau, gwasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael iddynt ar draws Blaenau Gwent.

I bwy yw’r Byg?

A!.... mae’n hawdd ateb y cwestiwn hwn. Pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw yn ardal Blaenau Gwent ac sydd am gael gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn â’r hyn sydd ar gael iddynt.

Sut mae hyn yn gweithio?

Ysgrifennwyd bron bob un erthygl ar Y Byg gan dîm o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, sydd hefyd yn helpu rhedeg y wefan. Mae’r tîm hwn yn wastad yn chwilio am aelodau newydd, felly os hoffwch chi’r ysgrifau sydd ar gael yma a byddech yn hoffi rhoi cais ar sgrifennu un eich hunan, byddan nhw’n awyddus i gwrdd â chi. Mae’r tîm yn cwrdd yn rheolaidd ac mae croeso i bawb sydd am ddod i weld sut mae pethau’n gweithio – ’does dim amodau!

Os nad ydych chi’n siŵr a fyddech chi am ddod yn aelod llawn o’r tîm, ond hoffech chi gyflwyno ysgrif sydd wedi’i sgrifennu ganddoch, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at youth.service@blaenau-gwent.gov.uk a byddwn yn eich helpu i gyhoeddi eich gwaith er mwyn i bobl eraill ei werthfawrogi. Os ydych am sgrifennu erthygl ond heb fod yn sicr am sut i’w wneud, rhowch wybod i ni a byddwn yn rhoi help llaw i chi.

Rydym hefyd â diddordeb clywed ganddoch os mai eich peth mawr yw ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol, newyddiaduraeth, gwneud ffilmiau neu unrhyw beth y byddai ychwanegiad o bwys i’n safle yn eich barn chi. Byddwn hefyd yn eich helpu i ddangos eich gwaith i gynulleidfa ehangach, yn eich rhoi chi mewn cysylltiad ag unigolion o’r un fryd â chi, ac efallai’n rhoi gwybod i chi am gyfleoedd diddordol.

Os oes rhywbeth yma sy’n codi diddordeb, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at youth.service@blaenau-gwent.gov.uk a byddwn yn mynd â phethau ymlaen!

Cefndir

Mae’r safle’n gweithredu o fewn eich Deg Hawl (hawliau pobl ifanc fel y cyflwynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru) ac yn cyd-fynd â’r Siarter Gwybodaeth Ieuenctid Ewropeaidd.

Mae’r Byg yn rhan o CLICarlein, y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor Cenedlaethol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, sydd wrthi ddatblygu a chreu safleoedd tebyg dros Gymru gyfan.

Pwy sy’n ei redeg?

Mae ProMo-Cymru mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent wedi gweithio ar y cyd gyda phobl ifanc ar draws Blaenau Gwent i greu y wefan hon.

Mae Grŵp Golygyddol Blaenau Gwent Ifanc â chyfrifoldeb uniongyrchol am gynnwys a diweddaru’r safle, sy’n cael ei oruchwylio gan Weithiwr Gwybodaeth Ieuenctid wedi’i leoli yn yr EVI (Canolfan Glynebwy) yng Nglynebwy.

Pwy gynlluniodd ef?

Pobl ifanc ym Mlaenau Gwent gyda chymorth Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent mewn cydweithrediad â ProMo-Cymru a chwmni dylunio creadigol o’r enw Burning Red.

Beth sydd eisiau?

Er bod Y Byg yn edrych yn wych ar hyn o bryd, bydd rhaid uwchlwytho gwybodaeth gyfredol sy’n berthnasol i chi er mwyn iddo fe aros yn ddefnyddiol! MAE ARNOM ANGEN I CHI rannu unrhyw beth – newyddion, adolygiadau, ysgrifennu creadigol, rhagolygon, ysgrifau nodwedd – neu fel arall ei ddefnyddio i gyhoeddi gwybodaeth am ddigwyddiad yn dod....hawdd!

Sut y gallaf weld fy ysgrifennu ar Y Byg?

Cofrestrwch a gallwch gyflwyno pethau yn syth. Os oes angen help arnoch, anfonwch e-bost at youth.service@blaenau-gwent.gov.uk

Beth sydd mor wych am Y Byg?

Wel, i ddechrau mae’r cynnwys i gyd bron yn cael ei greu, ysgrifennu a diweddaru gan bobl ifanc ar destunau fel newyddion, digwyddiadau a gwasanaethau lleol.

Gellir defnyddio’r wefan fel teclyn cyfathrebu i alluogi pobl ifanc i nid yn unig cael llais ond i ddweud eu meddwl.

A na ddylen ni anghofio pa mor ddefnyddiol yw gwefan Y Byg wrth hyrwyddo digwyddiadau ac arddangos y doniau sydd ar gael.

Un o’r nodweddion mwyaf gwych ar y wefan yw’r ‘InfoZone’ – y cyfarwyddiadur ar-lein sy’n rhestru asiantaethau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc ym Mlaenau Gwent a thros Gymru gyfan.

Yn olaf, mae’n ddiogel i bobl ifanc ddefnyddio’r Byg, gyda phopeth arno yn cael ei archwilio – er mwyn bod yn ddiogel – cyn iddo fe gael ei uwchlwytho!

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50