Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

Ask The BYG

Felly mae gennych gwestiynau penodol ac yn methu dod o hyd i’r ateb bar “the BYG”

Pam na wnewch chi e-bostio’r gwasanaeth ieuenctid ar youth.service@blaenau-gwent.gov.uk

Fill out my online form.

Neu ein galw ar 01495 355 811

Bydd negeseuon yn cael ei hateb yn ystod oriau gwaith arferol. Os oes angen siarad â rhywun ar fwy o frys yna ceisiwch un o’r gwasanaethau isod.

Fodd bynnag, os oes gennych broblem benodol, a bod angen siarad â rhywun, beth am gysylltu â Meic neu Kooth ar y manylion isod.

Meic

Mae Meic yn wasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc 0-25 oed yng Nghymru.

Beth yw Meic?

Mae’n le saff ar-lein ble allwch:

  • Gael help,cyngor a chefnogaeth ag unrhyw beth sydd yn achosi straen neu embaras i chi.
  • Cael gwybodaeth am wasanaethau lleol, digwyddiadau a newyddion.
  • Ysgrifennwch eich blog neu erthyglau cylchgrawn.

Mae pobl yn siarad da ni am;

  • Problemau yn y cartref
  • Problemau yn yr ysgol
  • Alcohol a chyffuriau
  • Iechyd rhywiol a rhywioldeb
  • Pryder a straen
  • Anhwylderau bwyta
  • Perthnasoedd

Mewn gwirionedd, fe allwch siarad da ni am unrhyw beth

Felly os ydych eisiau siarad, feindiwch ni ar http://www.meiccymru.org

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50