Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

Gwybodaeth » Pethau I'w GwneudPethau I'w Gwneud

Mae dy amser rhydd yn werthfawr, a dylid ei dreulio yn gwneud y pethau yr wyt ti'n ei fwynhau ac nid oes rhaid iddo gostio arian.

Efallai dy fod yn mwynhau cyfarfod â dy ffrindiau i gymdeithasu neu dy fod di'n mwynhau cicio pêl o gwmpas yn y parc lleol. Y peth pwysig yw dy fod di'n mwynhau dy hun.

Nid oes raid i ti fod ag obsesiwn am bêl–droed neu fod yn un sy’n dymuno ymddangos ar yr X Factor (er nad oes unrhyw beth o’i le gyda’r naill beth na’r llall) i gymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden, ond does dim byd gwell i gyffroi'r meddwl ac ymarfer dy gorff. Mae dy ardal leol yn cynnig llawer o weithgareddau, a’r adran hon yw ble gallet ti ddod o hyd i bryd a ble mae hyn yn digwydd.

O glybiau celfyddydau i ble i gyfarfod i roi cynnig ar dy sgiliau ‘parkour’ (rhedeg rhydd), mae’r adran hon yn cynnwys dolennau a chyngor ar bopeth o glybiau ieuenctid i glybiau pump–bob–ochr. Teimlo fel rhedeg Marathon Llundain y flwyddyn nesaf neu gymryd rhan yn y ras Cerdded i Fyw agosaf? Clicia ar yr is–gategorïau a dechreua chynllunio dy nod personol nesaf.

Related Media

Useful Links

2 CommentsPostiwch sylw

Rhoddwyd sylw 90 mis yn ôl - 12th December 2011 - 10:18am

Here's all the music stuff across Wales, here's music things in Flintshire and here's some music news.

Rhoddwyd sylw 74 mis yn ôl - 12th April 2013 - 09:22am

Sport is very good for one's mental health-It allows youv to clear those cobwebs and has its long-term positive effects on physical performance!
Also, by doing sport outside of school, you can meet new [people and make new friends! So get outside and do some sports or exercise at least once a day! It doesn't have to be a big football match-Just a walk round the block will do! Don't treat it as a chore!

By ImmovableKarma & LifeIsLikeABoxOfChocolates

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50