Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

Gwybodaeth » Pobl Yn Dy FywydPobl Yn Dy Fywyd

Mae’r adran hon yn ystyried y gwahanol berthnasau sydd gennym yn ein bywydau, â'n teuluoedd, sboner neu wejen, ffrindiau a phobl eraill rydym yn eu hadnabod.

Gall perthnasau o bob math gynnig llawer a hapusrwydd a boddhad i ni, ond gallant hefyd achosi gwrthdaro a phroblemau. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio fod hyn yn hollol normal.

Yr allwedd i ddatrys anhapusrwydd ac adeiladu perthynas dda yw ceisio bod yn amyneddgar a deall unrhyw wahaniaethau y bydd gennych. Yn ychwanegol, mae hefyd yn bwysig cael trafodaethau onest ag agored gyda’ch gilydd i drafod eich pryderon.

Yn hytrach na phryderu am bethau dy hun, efallai bydd hi’n ddefnyddiol i ti ofyn i rywun rwyt yn ymddiried ynddynt am gyngor a chymorth pan fydd aiff pethau o chwith.

Gall y tudalennau hyn gynnig cyngor i ti pan fyddi’n wynebu anawsterau â dy berthnasau, a rhoi gwybodaeth i ti i dy gynorthwyo i wneud dewisiadau a phenderfyniadau.

6 CommentsPostiwch sylw

Rhoddwyd sylw 79 mis yn ôl - 28th October 2012 - 10:30am

What do you do when you are considered somewhat undateable? :(

Rhoddwyd sylw 79 mis yn ôl - 1st November 2012 - 15:20pm

I'm no expert on this but Meic sure are, give them a buzz/text/IM.

Rhoddwyd sylw 78 mis yn ôl - 7th December 2012 - 11:38am

heeey!

Rhoddwyd sylw 74 mis yn ôl - 15th April 2013 - 10:47am

i have been with my boyfrend for a year but his mum keep interfering and i hate her when she like that

Rhoddwyd sylw 56 mis yn ôl - 26th September 2014 - 09:23am

relatiion ships are hard

Chanelle A BO$$

Rhoddwyd sylw 52 mis yn ôl - 6th February 2015 - 23:16pm

huh?

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50