Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

Adolygiad: Confensiwn Comig Caerdydd

Postiwyd gan 1431975 o Blaenau Gwent - Cyhoeddwyd ar 02/04/2014 am 09:38
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Gwyl, Ffilmiau, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

English version // Yn Saesneg

Ar 1 Mawrth 2014 aeth pedwar ffrind a finnau o Grŵp Golygyddol BYG i'r Confensiwn Comig Caerdydd flynyddol sy'n cael ei gynnal yn Arena Motorpoint.

Roedd yn ddiwrnod gwych efo llawer o bobl wedi gwisgo i fyny. Roedd y ciwiau i fynd i mewn yn enfawr a bron yn lapio rownd yr arena ei hun.

Roedd yna lwyth o sêr efallai byddi di'n adnabod fel Anthony Head (Giles o Buffy The Vampire Slayer) a King Uther (Merlin y sioe lwyddiannus BBC), Chris Rankin (Percy Weasley yn Harry Potter), Brian Blessed (Flash Gordon, Star Wars Episode I: The Phantom Menace), Robert Englund (Freddy Kruger o A Nightmare On Elm Street), Robert Maschio (Scrubs) a David Hasselhoff hyd yn oed, llwyddais sefyll wrth ei ochr am 2 i 3 munud heb sylweddoli hyd yn oed.

Siaradais gyda dalek hyderus iawn hefyd, a chefais lwyth o gyfleoedd eraill. Gallet ti gael llun gyda Gollum neu ET, a chael llun wedi'i dynnu ar yr orsedd haearn am £5 – am fargen.

Wrth i ti fynd i mewn ti'n gweld llwyth o artistiaid comig enwog oedd yn gwneud lluniau tra oeddent yno. Roeddent yn wych, ond yn anffodus roeddent yn ddrud iawn i brynu ar y diwrnod. Roedd yna hefyd lwyth o stondinau llyfrau comig gwahanol a siopau yn gwerthu eitemau fel gemau bwrdd, teganau wedi'u stwffio, beiros Big Bang Theory oedd yn siarad, Manga a heb anghofio, comics (yn amlwg).

Roeddem ni o Grŵp Golygyddol BYG yn ffodus iawn i gael pas y wasg am y dydd am ddim, ond nid oedd yn rhoi mwy o freintiau na mynediad i ni dros y teuluoedd a'r bobl oedd wedi prynu tocynnau arferol, felly ychydig o siom ar ran hynny, ond am ddiwrnod anhygoel cawsom.

Am y digwyddiad ei hun byddwn yn rhoi 4 allan o 5. Mae'r diwrnod ei hun efo llawer i'w gynnig, a pa un ai a wyt ti'n hen neu'n ifanc byddet ti'n gallu perthnasu gyda rhywbeth yn y confensiwn comig, bod hynny o'r arwyr siwper newydd neu'r arwyr siwper ti'n clywed dy fam a dy dad yn brolio amdanynt o'u plentyndod. Diwrnod allan grêt i'r teulu.

Gwybodaeth – Y Celfyddydau

Am – Sut i Gymryd Rhan

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50