Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

AR-OLWG... Edrych Tuag At 2011?

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 02/01/2011 am 15:25
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Pobl, Chwaraeon a Hamdden, Gwaith a Hyfforddiant, Yn Gymraeg

English version

Beth ydy AR-OLWG? Dwi’n clywed ti’n gofyn.

Maen nhw’n grŵp o bobl ifanc 11 i 25 oed, yn edrych am aelodau newydd ledled Cymru.

Mae AR-OLWG yn gweithio tuag at ddod yn Arolygiaeth Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Gwybodaeth yng Nghymru.

Yn y bn,  bydd y grŵp yma yn edrych ar sut mae gwybodaeth yn cael ei ddarparu i bobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys pa mor gyfoes, perthnasol a defnyddiol ydyw.

Y syniad yw eu bod nhw’n cael gwneud asesiad ar Wasanaethau Gwybodaeth i adnabod pa mor dda ydynt i bobl ifanc.

Felly beth fyddet ti’n cael am fod yn rhan o hyn? Byddet yn cael ymuno yn ein gweithgareddau preswyl, derbyn ein rhaglen hyfforddiant ac achrediad ar gyfer Arolygwyr Ieuenctid, cael cyfle i gyfarfod pobl eraill ifanc o’r un oedran ac yn fwy pwysig fyth, cael dylanwad ar y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gael i ti!

Bydd ein cyfarfod nesaf yn digwydd yn y Flwyddyn Newydd, os hoffet fod yn rhan ohono neu am wybodaeth bellach cysyllta : Claire@cliconline.org.uk neu geoff@cliconline.org.uk.

Mae bod yn rhan o AR-OLWG hefyd yn wych i dy CV, ceisiadau am waith a/neu goleg ac yn rhoi set newydd o sgiliau i ti tuag at dy ddyfodol.

Am beth wyt ti'n disgwyl? Bydda’n rhan!

AR-OLWG - Y Cychwyniad!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50