Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

AR-OLWG - Y Cychwyniad!

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 16/08/2010 am 16:45
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Technoleg, Teithio, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli, Yn Gymraeg

  • arm wrestle
  • aqua
  • role play
  • sheet
  • feedback
  • isp
  • arlwg

English version

Fel mae’r rhai ohonoch oedd yn y Preswyl Cynllunio yn fis Mai yn gwybod, mae CLIC yn cychwyn Arolygiaeth Gwybodaeth Ieuenctid!

Felly beth ydy Arolygiaeth Gwybodaeth Ieuenctid?

Y syniad yw gwneud yn siŵr fod y wybodaeth ti’n ei gael ar-lein, yn y siop wybodaeth leol ac o nifer o lefydd eraill, yn gyfoes, yn gywir ac o ddefnydd. Rydym wedi recriwtio grŵp o Arolygwyr Ieuenctid rhwng 11 a 25 oed i wneud hynny.

Cawsom ein Preswyl dros nos AR-OLWG/I-SPECT cyntaf yn Nantyr ar ddydd Gwener 30 a dydd Sadwrn 31 Gorffennaf. Dyma le cawsom yr enw AR-OLWG/I-SPECT. Yn y preswyl cawsom efelychiadau canu tafarn gwych (mewn ffashiwn Shooting Stars); gweithdai a chynllunio sut oeddem yn mynd i symud ymlaen efo pethau; taith gerdded dros draphont dŵr yn Llangollen a llwyth o fwyd! Diolch pawb am y gwaith caled y penwythnos hwnnw.

Rydym yn mynd i roi pecyn hyfforddiant at ei gilydd i’n Harolygwyr Ieuenctid; ymweld ag a marcio Gwasanaethau Gwybodaeth i bobl ifanc ar sut maent yn gweithio; rhoi cyfle i bobl ifanc dros Gymru i gymryd rhan mewn datblygiad cenedlaethol fydd yn dda i dy CV a dysgu, yn ogystal bod yn gymdeithasol a hwyl! Mae llawer o fuddion eraill mewn bod yn rhan i ddarganfod mwy rho gyfle arni.

Bydd preswyl arall tuag at ddiwedd y flwyddyn felly byddaf yn gadael i ti wybod y diweddaraf.

Os hoffet wybod mwy neu bod yn ran ohono, e-bostia Claire@cliconline.org.uk

Delwedd: Arpingstone

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50