Croeso i BYG! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Erthyglau Diweddaraf

Gweld popeth »

Digwyddiadau

Hidlo erthyglau yn ôl ardal:

 

Gweld popeth »

Pôl Diweddaraf

Beth yw eich barn am y BYG?

Eisiau dweud dy ddweud? Mewngofnodi i gyflwyno dy bleidlais

Archifau »

Taith Y Caws Mawr

Postiwyd gan blackstar15 o Blaenau Gwent - Cyhoeddwyd ar 10/10/2014 am 09:43
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Dawns, Gwyl, Cerddoriaeth, Llwyfan

  • Bachgen yn chwarae gitâr ar y llwyfan
  • Llun o fand yn chwarae ar y llwyfan
  • Llun arall o gitarydd ar y llwyfan

English version // Yn Saesneg

Undeb Myfyrwyr Caerdydd ydy'r lleoliad sy'n cael ei ddewis am sawl gig roc/metel.

O enwau mawr fel Of Mice and Men ac Asking Alexandria i'r rhai llai adnabyddus Allusondrugs oedd yn cefnogi'r Lonely The Brave a'r brif act Marmozets.

Roedd y gig wedi cael ei osod yng nghaffi CF-10 ac roedd yn achos eithaf bach a chartrefol. Roedd yna tua 200 o bobl yno, ond nid oedd hynny'n tynnu o'r profiad. Os rhywbeth, roedd llai o bobl yn ei wneud yn fwy bywiog a hwyl. Roedd yn bleser cael bod yno'r noson honno.

Cyn y sioe, cytunodd dau aelod o Lonely The Brave i gyfarfod gyda ni a chynnal cyfweliad wedi'i recordio, fydd ar gael ar y wefan i wylio cyn hir. Roedd y ddau ddyn, Mark a Mo (y basydd a'r drymiwr), yn fechgyn neis iawn ac yn hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau am y band a'u halbwm cyntaf "The Days War". Diolch yn fawr iawn i'r ddau yna am gyfarfod gyda ni.

Roedd yr act gefnogol am y noson, Allusondrugs, yn gwneud eu gwaith o gyffroi'r dorf yn berffaith. Roeddent yn neidio, yn mosio ac yn chwysu'n wyllt yn cael pawb yn barod am y band nesaf i'r llwyfan, Lonely The Brave.

Wrth iddynt ddod i'r llwyfan roedd Mark wedi adnabod ni o'r cyfweliad a rhoddodd wên fach i ni gan ein bod wedi cyflawni ein haddewid o fod yn y blaen wrth y glwyd ddiogelwch. Mae Lonely The Brave yn fand anhygoel ac roeddent yn llenwi pob disgwyliad y noson honno.

Os wyt ti'n hoffi roc, yna mae'n bendant yn werth gwrando arnynt. Maent yn fand pum darn rhyfeddol o Gaergrawnt, a byddant yn creu argraff fawr gyda'u dawn a'r ystyr tu ôl i'w caneuon.

Yna daeth y Marmozets i'r llwyfan, a dechreuodd yr ystafell gyfan neidio. Roedd Becca (y prif leisydd) yn neidio o gwmpas fel bod neb yn gwylio a'r dorf yn neidio gyda hi. Roedd yna bwll mosio mawr yng nghanol yr ystafell ac roedd y gitarydd yn syrffio'r dorf. Yn ystod cân ddiwethaf y set symudwyd y cit drymiau i ganol y pwll mosio i chwarae ymhlith y ffans.

Roedd egni'r ystafell yn wallgof, roedd pawb yn chwysu o'r holl neidio a dawnsio, ac ar y cyfan roedd yn noson ffantastig. Dwi mor falch mod i wedi gallu bod yn rhan ohono.

Eisiau adolygu gig? E-bostia ryan@cliconline.co.uk a chawn weld beth allem wneud!

Gwybodaeth - Gigs, Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50