Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Abertillery Learning Community Logo Vote

Posted by The BYG Editor from Blaenau Gwent - Published on 20/05/2016 at 13:44
0 comments » - Tagged as Education

  • Option 1
  • logo 2
  • option 3

On 1st September 2016, pupils at Abertillery Comprehensive, Abertillery Primary, Bryngwyn Primary, Queen Street Primary and Roseheyworth Millennium School will all become part of the new Abertillery Learning Community. 

 The Learning Community will provide opportunities for children, young people and adults to work more closely together. Through sharing ideas and practice across the Learning Community we aim to provide the best learning experiences, care, support and guidance to everyone involved. 

Representatives from the existing school councils came together on 11th May to design a logo for the new Learning Community. The councillors all agreed that the logo for the new learning community should represent: 

 • equality 

 • sharing 

 • joined up thinking 

 • learning as a continuous journey 

 • the interconnectivity of the Learning Community 

Councillors have come up with 3 different logo options and we would like you to vote for your favourite. 

 Please vote by selecting option 1, option 2 or option 3 on the home page of the BYG in the poll section or comment below. 

 The last day for voting is Wednesday 29 June, 2016.

Cymraeg

Ar 1 Medi 2016, daw disgyblion yn Ysgol Gyfun Abertyleri, Ysgol Gynradd Abertyleri, Ysgol Gynradd Bryngwyn, Ysgol Gynradd Heol y Frenhines ac Ysgol Gynradd Mileniwm Roseheyworth i gyd yn rhan o Gymuned Ddysgu newydd Abertyleri. 

Bydd y Gymuned Ddysgu yn rhoi cyfleoedd i blant, pobl ifanc ac oedolion i gydweithio'n agosach. Drwy rannu syniadau ac ymarfer ar draws y Gymuned Ddysgu, ein nod yw darparu'r profiadau dysgu, gofal, cymorth ac arweiniad gorau i bawb sy'n gysylltiedig. 

Daeth cynrychiolwyr o gynghorau yr ysgolion presennol ynghyd ar 11 Mai i ddylunio logo ar gyfer y Gymuned Ddysgu newydd. Cytunodd y cynghorwyr i gyd y dylai'r logo ar gyfer y gymuned ddysgu newydd gynrychioli: 

* dod ynghyd 

* cydraddoldeb 

* rhannu 

* meddwl cydlynol 

* dysgu fel taith barhaus 

* rhyng-gysylltedd y Gymuned Ddysgu 

Mae cynghorwyr wedi llunio 3 dewis logo gwahanol a hoffem i chi bleidleisio dros eich ffefryn. 

Gofynnir i chi bleidleisio drwy ddewis 1, dewis 2 neu ddewis 3. Dydd Mercher 29 Mehefin 2016 yw'r dyddiad olaf ar gyfer pleidleisio.

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.