Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

AR-OLWG... Edrych Tuag At 2011?

Posted by archifCLICarchive from National - Published on 02/01/2011 at 15:25
0 comments » - Tagged as Culture, People, Sport & Leisure, Work & Training, Yn Gymraeg

English version

Beth ydy AR-OLWG? Dwi’n clywed ti’n gofyn.

Maen nhw’n grŵp o bobl ifanc 11 i 25 oed, yn edrych am aelodau newydd ledled Cymru.

Mae AR-OLWG yn gweithio tuag at ddod yn Arolygiaeth Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Gwybodaeth yng Nghymru.

Yn y bn,  bydd y grŵp yma yn edrych ar sut mae gwybodaeth yn cael ei ddarparu i bobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys pa mor gyfoes, perthnasol a defnyddiol ydyw.

Y syniad yw eu bod nhw’n cael gwneud asesiad ar Wasanaethau Gwybodaeth i adnabod pa mor dda ydynt i bobl ifanc.

Felly beth fyddet ti’n cael am fod yn rhan o hyn? Byddet yn cael ymuno yn ein gweithgareddau preswyl, derbyn ein rhaglen hyfforddiant ac achrediad ar gyfer Arolygwyr Ieuenctid, cael cyfle i gyfarfod pobl eraill ifanc o’r un oedran ac yn fwy pwysig fyth, cael dylanwad ar y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gael i ti!

Bydd ein cyfarfod nesaf yn digwydd yn y Flwyddyn Newydd, os hoffet fod yn rhan ohono neu am wybodaeth bellach cysyllta : Claire@cliconline.org.uk neu geoff@cliconline.org.uk.

Mae bod yn rhan o AR-OLWG hefyd yn wych i dy CV, ceisiadau am waith a/neu goleg ac yn rhoi set newydd o sgiliau i ti tuag at dy ddyfodol.

Am beth wyt ti'n disgwyl? Bydda’n rhan!

AR-OLWG - Y Cychwyniad!

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.