Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

AR-OLWG - Y Cychwyniad!

Posted by archifCLICarchive from National - Published on 16/08/2010 at 16:45
0 comments » - Tagged as Education, People, School Holiday Activities, Technology, Travel, Work & Training, Volunteering, Yn Gymraeg

  • arm wrestle
  • aqua
  • role play
  • sheet
  • feedback
  • isp
  • arlwg

English version

Fel mae’r rhai ohonoch oedd yn y Preswyl Cynllunio yn fis Mai yn gwybod, mae CLIC yn cychwyn Arolygiaeth Gwybodaeth Ieuenctid!

Felly beth ydy Arolygiaeth Gwybodaeth Ieuenctid?

Y syniad yw gwneud yn siŵr fod y wybodaeth ti’n ei gael ar-lein, yn y siop wybodaeth leol ac o nifer o lefydd eraill, yn gyfoes, yn gywir ac o ddefnydd. Rydym wedi recriwtio grŵp o Arolygwyr Ieuenctid rhwng 11 a 25 oed i wneud hynny.

Cawsom ein Preswyl dros nos AR-OLWG/I-SPECT cyntaf yn Nantyr ar ddydd Gwener 30 a dydd Sadwrn 31 Gorffennaf. Dyma le cawsom yr enw AR-OLWG/I-SPECT. Yn y preswyl cawsom efelychiadau canu tafarn gwych (mewn ffashiwn Shooting Stars); gweithdai a chynllunio sut oeddem yn mynd i symud ymlaen efo pethau; taith gerdded dros draphont dŵr yn Llangollen a llwyth o fwyd! Diolch pawb am y gwaith caled y penwythnos hwnnw.

Rydym yn mynd i roi pecyn hyfforddiant at ei gilydd i’n Harolygwyr Ieuenctid; ymweld ag a marcio Gwasanaethau Gwybodaeth i bobl ifanc ar sut maent yn gweithio; rhoi cyfle i bobl ifanc dros Gymru i gymryd rhan mewn datblygiad cenedlaethol fydd yn dda i dy CV a dysgu, yn ogystal bod yn gymdeithasol a hwyl! Mae llawer o fuddion eraill mewn bod yn rhan i ddarganfod mwy rho gyfle arni.

Bydd preswyl arall tuag at ddiwedd y flwyddyn felly byddaf yn gadael i ti wybod y diweddaraf.

Os hoffet wybod mwy neu bod yn ran ohono, e-bostia Claire@cliconline.org.uk

Delwedd: Arpingstone

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.