Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Camsyniad Budd-dal Plant

Posted by archifCLICarchive from National - Published on 22/10/2010 at 12:14
0 comments » - Tagged as People, Topical

  • family

English version

Yn fy nhŷ i, mae budd-dal plant yn helpu ni yn fawr iawn i ychwanegu tuag at ein cyflog a thalu am y pethau sydd yn rhaid prynu i blant.

Mae hefyd yn golygu gallem safio ychydig bach bob mis tuag at y ffioedd coleg a Phrifysgol posib.

Gyda Phrifysgol yn costio cyfartaledd o £36,000 nawr, dwi’n ofni bydd fy merch ddim yn gallu cael mynediad at addysg bellach pan fydd hi’n 18.

Mae teulu sydd yn ennill £42,000 yn gallu hawlio’r arian hyn, ond mae teulu ble gall y fam aros adref i edrych ar l y plant tra mae’r dad yn ennill £44,000 ddim efo hawl iddo.

Sut ar y ddaear gafodd y dull yma ei basio? Dwi’n teimlo dros y rhai sydd yn methu allan, yn enwedig pan mae’r bobl yn y canol yn cael eu taro yn ariannol mewn cymaint o fannau.

Mae’r toriadau fydd yn cael eu cyhoeddi dydd Mercher yn amcangyfrif fod rhai adrannau o’r Llywodraeth yn cael toriad o 30% yn eu cyllid. Ble fydd y cynilion hyn yn cael eu gwneud?

Mae’n anodd rhagweld sut bydd hyn yn effeithio bob cartref unigol, ond mae’n debyg bydd y toriadau i’r adrannau a llywodraeth leol yn cynyddu ein treth cyngor, ac yn effeithio’r gwasanaeth iechyd a’r lluoedd arfog sydd yn dioddef o ddiffyg mewn offer diweddar a chyflwr da yn barod.

Mae hyn ar ben y toriadau a’r cynyddiad treth rydym yn ymwybodol ohonynt yn barod e.e. TAW i doriadau 20% i fudd-dal plant yn sicr o wthio mwy o bobl allan o waith ac i mewn i dlodi. Nid yw’n fater o dynhau’r belt a byw o fewn dy incwm, byddai’n ymestyn nifer o bobl tu hwnt i hynny!

Mae’r cynyddiad mewn diweithdra yn amlwg yn golygu bydd cynnydd mewn faint o bobl sydd yn hawlio budd-daliadau. Mae hefyd yn bwysig gofyn sut bydd y toriadau hyn yn cael effaith ar economi’r wlad a Chynnyrch Domestig Gros,

Mae disgwyl i ni dderbyn y toriadau hyn mewn bob rhan o’n bywydau tra mae’r bancwyr, gafodd eu helpu gennym ni'r trethdalwyr, yn parhau i fyw bywyd da yn ennill bonws miliwn o bunnoedd ac yn gwneud yr un pethau peryglus sydd wedi cael ni i mewn i'r sefyllfa rydym ynddi nawr.

Tudalennau Gwybodaeth Arian CLIC

DELWEDD: Kevin N. Murphy

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.