Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Events

Filter events by local area:

 

View All »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Taith Y Caws Mawr

Posted by blackstar15 from Blaenau Gwent - Published on 10/10/2014 at 09:43
0 comments » - Tagged as Dance, Festivals, Music, Stage

  • Bachgen yn chwarae gitâr ar y llwyfan
  • Llun o fand yn chwarae ar y llwyfan
  • Llun arall o gitarydd ar y llwyfan

English version // Yn Saesneg

Undeb Myfyrwyr Caerdydd ydy'r lleoliad sy'n cael ei ddewis am sawl gig roc/metel.

O enwau mawr fel Of Mice and Men ac Asking Alexandria i'r rhai llai adnabyddus Allusondrugs oedd yn cefnogi'r Lonely The Brave a'r brif act Marmozets.

Roedd y gig wedi cael ei osod yng nghaffi CF-10 ac roedd yn achos eithaf bach a chartrefol. Roedd yna tua 200 o bobl yno, ond nid oedd hynny'n tynnu o'r profiad. Os rhywbeth, roedd llai o bobl yn ei wneud yn fwy bywiog a hwyl. Roedd yn bleser cael bod yno'r noson honno.

Cyn y sioe, cytunodd dau aelod o Lonely The Brave i gyfarfod gyda ni a chynnal cyfweliad wedi'i recordio, fydd ar gael ar y wefan i wylio cyn hir. Roedd y ddau ddyn, Mark a Mo (y basydd a'r drymiwr), yn fechgyn neis iawn ac yn hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau am y band a'u halbwm cyntaf "The Days War". Diolch yn fawr iawn i'r ddau yna am gyfarfod gyda ni.

Roedd yr act gefnogol am y noson, Allusondrugs, yn gwneud eu gwaith o gyffroi'r dorf yn berffaith. Roeddent yn neidio, yn mosio ac yn chwysu'n wyllt yn cael pawb yn barod am y band nesaf i'r llwyfan, Lonely The Brave.

Wrth iddynt ddod i'r llwyfan roedd Mark wedi adnabod ni o'r cyfweliad a rhoddodd wên fach i ni gan ein bod wedi cyflawni ein haddewid o fod yn y blaen wrth y glwyd ddiogelwch. Mae Lonely The Brave yn fand anhygoel ac roeddent yn llenwi pob disgwyliad y noson honno.

Os wyt ti'n hoffi roc, yna mae'n bendant yn werth gwrando arnynt. Maent yn fand pum darn rhyfeddol o Gaergrawnt, a byddant yn creu argraff fawr gyda'u dawn a'r ystyr tu ôl i'w caneuon.

Yna daeth y Marmozets i'r llwyfan, a dechreuodd yr ystafell gyfan neidio. Roedd Becca (y prif leisydd) yn neidio o gwmpas fel bod neb yn gwylio a'r dorf yn neidio gyda hi. Roedd yna bwll mosio mawr yng nghanol yr ystafell ac roedd y gitarydd yn syrffio'r dorf. Yn ystod cân ddiwethaf y set symudwyd y cit drymiau i ganol y pwll mosio i chwarae ymhlith y ffans.

Roedd egni'r ystafell yn wallgof, roedd pawb yn chwysu o'r holl neidio a dawnsio, ac ar y cyfan roedd yn noson ffantastig. Dwi mor falch mod i wedi gallu bod yn rhan ohono.

Eisiau adolygu gig? E-bostia ryan@cliconline.co.uk a chawn weld beth allem wneud!

Gwybodaeth - Gigs, Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.