Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Army Cadets Ebbw Vale/Cadetiaid y Fyddin Glynebwy

Army Cadets Ebbw Vale/Cadetiaid y Fyddin Glynebwy

For action and adventure, fun and friendship, the Army Cadet Force is hard to beat. With around 46,000 cadets (aged 12-18) and 8,500 adult volunteers in 1,700 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country’s largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest and celebrated its 150th anniversary in 2010.

We welcome boys and girls from the age of 12 (and in at least year eight at school), of all abilities and backgrounds, and through a broad range of exciting, challenging, educational and adventurous activities, help them develop physically, mentally and socially. Some of our activities have a military theme, others have more of a community focus. Combining military and community activities in this way enables us to offer our 46,000 young people a unique blend of personal development opportunities, all designed to promote fun and friendship while also helping them prepare for success in their chosen path in life, whatever that might turn out to be.

/p>Mae'n anodd curo Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) am weithredu ac antur, hwyl a chyfeillgarwch. Gyda tua 46,000 o gadetiaid (12-18 oed) a 8,500 o oedolion yn gwirfoddoli mewn 1,700 lleoliad ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig, mae'r ACF yn un o fudiadau ieuenctid gwirfoddol y byd. Mae hefyd yn un o'r hynaf a dathlodd ei ben-blwydd yn 15 oed yn 2010.

Croesawn fechgyn a merched o 12 oed (ac yn o leiaf blwyddyn wyth yn yr ysgol) o bob oed a chefndir, a thrwy ystod eang o weithgareddau cyffrous, heriol, addysgol ac anturus, eu helpu i ddatblygu'n gorfforol, meddyliol a chymdeithasol. Mae gan rai o'n gweithgareddau thema filwrol, mae gan eraill fwy o ffocws cymunedol. Mae cyfuno gweithgareddau milwrol a chymunedol yn y ffordd yma yn ein galluogi i gynnig cyfuniad unigryw i'n 46,000 o bobl ifanc o gyfleoedd datblygu personol, a gynlluniwyd i gyd i hyrwyddo hwyl a chyfeillgarwch a hefyd yn eu helpu i baratoi am lwyddiant yn y llwybr maent yn ddewis yn eu bywyd, beth bynnag yw hynny.

Contact Details

Contact Address:
ACF Hut Beaufort Road Ebbw Vale/CWT ACF, Heol Beaufort, Glynebwy
tredegar
NP23 5lh
(National Office)
Website URL:
www.armycadets.com

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.