Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Detached Youth Team / Tîm Ieuenctid Datgysylltiedig

Detached Youth Team / Tîm Ieuenctid Datgysylltiedig

Detached Youth Work allows us to meet and engage with young people on their own territory where they ‘hang out’ in Blaenau Gwent outside of school times.  This could be on the streets, in café’s and parks or at rail and bus stations.

Our aim: 

  • Help young people reach their potential
  • Work as advocates for young people
  • Assist young people with any issues they may be facing
  • Offer advice & support on wider options regarding education, training and employment prospects. 

We also organise a range of fun workshops, activities and events which are free to participate in.

So if you see our teams on the street – stop by and say hello!

Contact Information

Greg Morgan

Telephone: 01495 355674

Email : greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk

/

Mae Gwaith Ieuenctid Datgysylltiedig yn ein galluogi i gwrdd a chysylltu gyda phobl ifanc yn y mannau lle maent yn ymgynnull ym Mlaenau Gwent tu allan i oriau ysgol. Gallai hyn fod ar y strydoedd, mewn caffes a pharciau neu mewn gorsafoedd rheilffordd a bysus.

Ein nod:

  • Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial
  • Gweithio fel eiriolwyr dros bobl ifanc
  • Cynorthwyo pobl ifanc gydag unrhyw broblemau y gallant fod yn eu hwynebu
  • Cynnig cyngor a chefnogaeth ar ddewisiadau ehangach yn ymwneud ag addysg, hyfforddiant a rhagolygon cyflogaeth.

Rydym hefyd yn trefnu amrywiaeth o weithdai, gweithgareddau a digwyddiadau hwyliog am ddim i gymryd rhan ynddynt.

Felly os gwelwch ein timau ar y stryd - dewch draw a dweud helo!

Gwybodaeth cyswllt

Greg Morgan

Ffôn:: 01495 355674

E-bost : greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk

Contact Details

Contact Address:
Youth Service / Gwsanaeth Ieuenctid
EVI
Church Street / Stryd yr Eglwys
Ebbw Vale / Glynebwy
NP23 6BE
(National Office)
Phone Number:
01495 355811
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
ww.thebyg.co.uk

Opening Hours

Monday:
9 am - 5 pm
Tuesday:
9 am - 5 pm
Wednesday:
9 am - 5 pm
Thursday:
9 am - 5 pm
Friday:
9 am - 4.30pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.