Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Events

Filter events by local area:

 

View All »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Turn Around Project / Prosiect Turn Around

Turn Around Project / Prosiect Turn Around

The project is a fully funded intensive programme running in Rhondda Cynon Taff, Merthyr Tydfil, Newport, Monmouthshire, Torfaen, Caerphilly and Blaenau Gwent. We use a cognitive behavioural approach to support disengaged young people as they strive to end their misuse and abuse of drugs and alcohol.

 

The project runs up to 25 hours per week for 11 weeks, with the aim of supporting young people back into mainstream education, training or employment. We engage the young people in a programme for change focusing on issues such as anger management, motivation, self-esteem, life skills and basic skills. The cognitive behavioural approach challenges young people’s thinking, attitudes and beliefs which impact on their intake of substances.

 

The main criterion for a young person is aged 14 – 19:

• They have been involved in substance misuse,
• May have been involved in offending behaviour linked to their substance misuse,
• Have expressed a wish to change

 

 

Rhiannon Russell-Jones (07717 813655) rrussell-jones@cfbt.com

 Gary Bishop (07824542730)

ghardwick-bishop@cfbt.com

 

/

Mae'r prosiect hwn yn rhaglen ddwys a gyllidir yn llawn sydd yn rhedeg yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Casnewydd, Sir Fynwy, Torfaen, Caerffili a Blaenau Gwent. Defnyddiwn ddull ymddygiad gwybyddol i gefnogi pobl ifanc ddatgysylltiedig wrth iddynt geisio dileu eu camddefnydd o gyffuriau ac alcohol. .

Mae'r prosiect yn rhedeg am hyd at 25 awr yr wythnos am 11 wythnos, gyda'r nod o gefnogi pobl ifanc yn ôl i addysg brif ffrwd, hyfforddiant neu gyflogaeth. Rydym yn ymgysylltu'r bobl ifanc mewn rhaglen ar gyfer newid, gan ganolbwyntio ar faterion megis rheoli dicter, cymhelliant, hunan-barch, sgiliau bywyd a sgiliau sylfaenol. Mae'r dull gweithredu ymddygiad gwybyddol yn herio syniadau, agweddau a chredoau pobl ifanc sy'n effeithio ar eu defnydd o sylweddau .

Meini Prawf:

Y prif feini prawf i atgyfeirio person ifanc 14-18/18-25 yw:

Ymwneud â chamddefnyddio sylweddau,
Gallant fod wedi ymwneud ag ymddygiad troseddu yn gysylltiedig â'u camddefnydd o sylweddau,
Mynegi dymuniad i newid.

Manylion cyswllt ar gyfer Prosiectau 14-18 oed:
Caerffili a Blaenau Gwent (seiliedig yng Nghaerffili):

Rheolwr Prosiect: Rhiannon Russell-Jones
Rhif symudol 07717813655
Rhif swyddfa 02920 883042
rrussell-jones@cfbt.com

Gary Bishop (07824542730)

ghardwick-bishop@cfbt.com

Contact Details

Contact Address:
Winches Famliy Centre / Canolfan Teulu Winches
33-37 Waunheulog
Winchestown
Nantyglo
NP23 4BE
Phone Number:
Gary Bishop (07824542730)
Mobile:
Gary Bishop (07824542730)
Email Address:
[javascript protected email address]

Opening Hours

Monday:
9am - 5pm
Tuesday:
9am- 5pm
Wednesday:
9am - 5pm
Thursday:
9am - 5pm
Friday:
9am - 4.30pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.