Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Events

Filter events by local area:

 

View All »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Urdd Gobaith Cymru / Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru / Urdd Gobaith Cymru

 


The Urdd is an exciting, dynamic movement for children and young people. It organises a range of different activities across Wales. We have 16 development officers who work all over Wales to ensure that the Urdd offers a full programme of activities for children and young people.


Urdd Gobaith Cymru’s Routes to the Summit project aims to raise the skills and aspirations of young people through the medium of Welsh, giving the best possible chance of future career developments and expanding opportunities to gain work related skills.


Support available to improve confidence, decision-making and basic skills to ensure better progress in school and move into higher education and employment more readily. The project will develop skills in advocacy and participation of youth issues through activities and youth forums.

/ p class="MsoNormal">


Mae'r Urdd yn fudiad deinamig a chyffrous ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae'n trefnu amrywiaeth o wahanol weithgareddau ar draws Cymru. Mae gennym 16 swyddog datblygu sy'n gweithio ym mhob rhan o Gymru i sicrhau fod yr Urdd yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc. .

Mae prosiect Llwybrau i'r Copa yr Urdd yn anelu i gynyddu sgiliau ac uchelgais pobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg, gan roi'r cyfle gorau posibl o ddatblygiadau gyrfa yn y dyfodol ac ehangu cyfleoedd i ennill sgiliau cysylltiedig â gwaith.

Mae cefnogaeth ar gael i wella hyder, gwneud penderfyniadau a sgiliau sylfaenol i sicrhau cynnydd gwell yn yr ysgol a symud ymlaen yn rhwyddach i addysg uwch a chyflogaeth. Bydd y prosiect yn datblygu sgiliau mewn eiriolaeth a chyfranogiad materion ieuenctid drwy weithgareddau a ffroymau ieuenctid. .


Contact Details

Contact Address:
Swyddfa’r Urdd
Lower St James Hall / Neuadd Isaf St James
Hanbury Road / Heol Pont-y-pwl
Pontypool / Pont-y-pwl
NP4 6JT
(National Office)
Phone Number:
Office &ndash / Swyddfa 01495 752589
Mobile:
Mobile &ndash / Symudol07500607382
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.urdd.org/cms/llwybrau/

Opening Hours

Monday:
9am - 5pm
Tuesday:
9am - 5pm
Wednesday:
9am - 5pm
Thursday:
9am - 5pm
Friday:
9am - 4.30pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.