Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Events

Filter events by local area:

 

View All »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Youth Service Training & Volunteering / Hyfforddiant a Gwirfoddoli Gwasanaeth Ieuenctid

Youth Service Training & Volunteering / Hyfforddiant a Gwirfoddoli Gwasanaeth Ieuenctid

Our Youth Service offers a variety of training opportunities and accredited courses for young people, covering a wide range of subjects and levels.

By working in partnership with organisations such as the Y.M.C.A Community College Wales, Youth Cymru and Agored Cymru we are able to provide the following courses:   

 • Asdan ( PSD) Personal Social Development ( Qualification) Entry Level, Level 1 & 2 various units
 • Over 100 units (A.C.U’s) at different levels primarily relating to Emotional Health & Wellbeing, Personal Development and Sexual Health Training.
 • Level 2 Award in Youth Work (Qualification)
 • Level 3 Certificate in Youth Work (Qualification)
 • Supervision in the Youth Work Context
 • Junior Group Leadership Training
 • Bilingual Opportunities (Welsh Language Awareness)
 • Safeguarding/Child Protection Training
 • Asdan Youth Achievement Awards
 • Duke of Edinburgh’s Award (Bronze, Silver & Gold Awards) 

If you or someone you know are interested in participating in any of these courses, or would just like more information contact: 

 

Volunteering

Helping you to help others

Whether you’d like to gain new experiences that will help you into work or training or you’d just like to make a difference and help in your community; volunteering is a fantastic way to use your spare time.

Volunteering can:

 • Boost your confidence
 • Help you learn new skills
 • Enable you to get a taste for different fields of work
 • Gain valuable experience for your CV
 • Do something rewarding with your spare time
 • Make new friends
 • Get involved with your community

Contact Information

Greg Morgan

Telephone: 01495 355674 /

Email : greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk

/

Mae ein Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant a chyrsiau gydag achrediad ar gyfer pobl ifanc mewn ystod eang o bynciau a lefelau.

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau fel Coleg Cymunedol Y.M.C.A. Cymru, Youth Cymru ac Agored Cymru gallwn ddarparu'r cyrsiau dilynol:

 • Asdan ( PSD) Datblygiad Cymdeithasol Personol (Cymhwyster) Lefel Mynediad, Lefel 1 a 2 mewn gwahanol unedau
 • Dros 100 uned (A.C.U’s) ar wahanol lefelau yn bennaf yn ymwneud â hyfforddiant Iechyd a Lles Emosiynol, Datblygiad Personol ac Iechyd Rhywiol.
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid (Cymhwyster)
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid (Cymhwyster)
 • Goruchwyliaeth yng Nghyd-destun Gwaith Ieuenctid
 • Hyffordiant Arweinyddiaeth Grwp Ifanc
 • Cyfleoedd Dwyieithog (Ymywybyddiaeth o'r Gymraeg)
 • Hyfforddiant Diogelu/Amddiffyn Plant
 • Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid Asdan
 • Gwobr Dug Caeredin (Gwobrau Efydd, Arian ac Aur)

Os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn cymryd rhan yn un o'r cyrsiau hyn neu os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch a:

Gwirfoddoli

Eich helpu chi i helpu eraill

P'un ai a hoffech gael profiadau newydd fydd yn eich helpu i waith neu hyfforddiant neu ddim ond gwneud gwahaniaeth a helpu yn eich cymuned, mae gwirfoddoli yn ffordd wych i ddefnyddio eich amser hamdden:

Gall gwirfoddoli:

 • Rhoi hwb i'ch hyder
 • Eich helpu i ddysgu sgiliau newydd
 • Eich galluogi i gael blas ar gwahanol feysydd gwaith
 • Cael profiad gwerthfawr ar gyfer eich CV
 • Gwneud rhywbeth gwerth chweil gyda'ch amser hamdden
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Cymryd rhan yn eich cymuned

Gwybodaeth Cyswllt

Greg Morgan

Ffôn: 01495 355674 /

E-bost : greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk

Contact Details

Contact Address:
Youth Service / Gwasanaeth Ieuenctid
EVI
Church Street / Stryd yr Eglwys
Ebbw Vale / Glynebwy
NP23 6BE
Phone Number:
01495 355811
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.thebyg.co.uk

Opening Hours

Monday:
9 am - 5 pm
Tuesday:
9 am - 5 pm
Wednesday:
9 am - 5 pm
Thursday:
9 am - 5 pm
Friday:
9 am - 4.30pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.